Jan Erik Kjerpeseth

CEO, Sparebanken Vest
Styreleder, Finance Innovation
 

Tid for samarbeid


Les mer

Den norske finansbransjen står overfor omfattende endringer. Tilbud, etterspørsel, verdikjeder og forretningsmodeller bygges om som følge av digitaliseringen, samtidig som nye globale aktører er på full vei inn i det norske markedet og vil utfordre våre posisjoner. Ny regulering forsterker utviklingen.

Utfordringene for norske finanshus er store og reelle. Vi har sett det før innenfor andre bransjer. I mediebransjen har Google og Facebook tatt store deler av annonsemarkedet med ny teknologi som tilpasser annonseringen til relevante målgrupper og basert på enkeltbrukeres adferd. Samtidig har Finn i stor grad tatt markedsplassen, sosiale medier som Twitter har etablert nye debattarenaer og Facebook har i stor grad tatt personalia. Nå sikter flere av de samme gigantene seg inn på nye markeder, sammen med en underskog av nye aktører.

For finansbransjen blir virkningen av endringene om mulig enda større enn i mediebransjen. Sjefredaktør Gard Steiro i VG sier at dersom media var forretten, er finans hovedretten. Mye tyder på at han har rett. Eksempelvis åpner PSD2-regulativet opp bransjen på en helt ny måte - med konsekvenser som vi ikke ennå har oversikt over.

Samtidig har norsk finans- og teknologibransje noen sterke komparative fortrinn, som byr på noen fantastiske muligheter. Vi har ett av de mest velutviklede finansielle systemene i verden, med for eksempel en svært kostnadseffektiv betalingsinfrastruktur. Videre er vi det mest digitaliserte og teknologisk modne samfunnet i verden, ifølge en finsk forskningsrapport. Vi har dermed verdens beste utgangspunkt for å skape de nye løsningene innenfor bank og finans.

Så langt har vi ikke klart å utnytte dette utgangspunktet. Når et tysk byrå i en uformell kåring har utpekt de 450 største og viktigste fintech-selskapene i verden, er ingen selskaper fra Norge på kartet - og kun noen få fra Skandinavia, med svenske Klarna som det klart største. Men kappløpet har så vidt begynt, og potensialet er enormt.

Skal vi klare å møte utfordringene og utnytte mulighetene, vi er nødt til å samarbeide. Det har DNB prisverdig tatt konsekvensen av ved å åpne opp for et bredt eierskap i Vipps, og det har styrene i BankID og BankAxept også innsett. Sammenslåingen av disse aktørene er et smart trekk som skjer i forkant av at de globale konkurrentene gjør sitt inntog for alvor.

Men det må ikke stoppe der. Finance Innovation er etablert for å legge grunnlaget for et bredt samarbeid på nasjonalt nivå for å styrke norsk fintech og utvikle fintech til å bli en ny norsk eksportnæring. Det vil vi gjøre ved å jobbe systematisk og målrettet for å styrke økosystemet på tvers av byene i tett samarbeid med andre aktører med sammenfallende mål.

På nettsidene til Finance Innovation har vi lansert et enkelt målbilde. ”Our goal is to make finance easy and export enabling services and technologies to the world”. Bare ved å fokusere på og samarbeide om dette, kan vi sørge for at det neste Klarna kommer fra Norge!

 


Utgiver Bergen Næringsråd og Finance Innovation Redaktør Geir Mikalsen Redaksjon Espen Børhaug, Vegard Kolle, Stig Frode Opsvik, Geir Mikalsen Utforming Cox kommunikasjonsbyrå