Rapport støtter
norsk satsing

Potensialet for verdiskaping og eksport knyttet til utvikling
av ny finansiell teknologi er enormt i Norge, konkluderer
Menon Business Economics i en rapport utgitt i 2017. 

 

Les mer

I rapporten fremheves det at den norske finanssektoren har lang erfaring som kjøper og utvikler av digitale løsninger. Norge har også et finansielt system som er blant de beste i verden, og vi er blant de mest digitaliserte og teknologisk avanserte landene i verden.

Den Europeiske kommisjonen foretar årlig en måling av hvor digitaliserte land i Europa er, og utarbeider The Digital Economy and Scociety Index (DESI). Indeksen bygger på 31 objektive indikatorer fordelt på fem kategorier.

I den nyeste av disse målingene kommer Norge ut som det nest mest digitaliserte landet i Europa, rett bak Danmark. Norge scorer høyt på samtlige av de fem underkategoriene:

  • Nettverkstilknytning (#4)
  • Digital kompetanse (#6)
  • Bruk av internettbaserte tjenester (#1)
  • Digitalisering av næringslivet (#5)
  • Digitale offentlige tjenester (#4)

Menon-rapporten er basert på gjennomgang av en rekke kilder, og i tillegg til DESI-rapporten er PWC’s globale fintech-rapport for 2017 og Fintech Disruptors Report, 2017 (Nordic Edition) og World Economic Forum’s Global Competitvness Report blant referansene.
 


 

Sammendrag

  • Potensialet for  verdiskaping og eksport knyttet til utvikling av ny finansiell teknologi (fintech) er enormt
  • Den norske finanssektoren har lang erfaring som kjøper og utvikler av digitale løsninger
  • Norske myndigheter er i ferd med å utvikle en regulatorisk lekegrind (regulatory sandbox) for å stimulere til mer fintech
  • Norge er spesielt godt rustet til å utvikle sterke fintech-miljøer som kan utnytte dette potensialet

- Vi har et finansielt system blant de beste i verden

- Vi er blant de mest digitaliserte og teknologisk avanserte
  landene i verden

  • Bergen har et godt utgangspunkt for å danne en egen fintech-klynge med sterke miljøer innen finans, teknologi og forskning. Finance Innovation ble etablert omtrent samtidig som Menon-raopporten ble utgitt i 2017.

 

 


 

Visst du at

Milliardindustri
Rådgivingsselskapet Deloitte venter at robotrådgivere vil håndtere formuer på 3000 milliarder euro allerede i 2020 og at det blir en ny femdobling frem mot 2025, mens BI Intelligences estimater ligger enda mye høyere.