Sterkt nasjonalt samarbeid

Gjennom et sterkt nasjonalt samarbeid skal finansteknologi bli en ny norsk eksportnæring. Mer enn 40 selskaper står bak initiativet Finance Innovation.

 

Les mer

- Det er viktig å tenke internasjonalt allerede fra første steg, sier daglig leder Atle Sivertsen i Finance Innovation.

- Vi har en unik mulighet til å kombinere kompetansen som finnes i Norge innen finans, teknologi og akademia for å lykkes med å skape innovative løsninger. Min erfaring er at Norge ligger så langt fremme innen innovasjon at det er et enormt potensiale for eksport, sier daglig leder Atle Sivertsen i Finance Innovation.

- Vi skal jobbe med både kommersialisering av løsninger, men også med å skape interessante arbeidsplasser i Norge, sier Sivertsen.

Setter fart på satsingen
Finance Innovation ble i oktober tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Nærmere 50 selskaper innen finans, tech og akademia står så langt bak Finance Innovation, og flere aktører melder løpende sin interesse. Alle deltakende selskaper går inn med kapital for å finansiere satsingen, og dette er midler som kommer i tillegg til støtten fra klyngeprogrammet.

Finance Innovation har allerede igangsatt flere arbeidsstrømmer med konkrete tiltak, og holder også på å etablere samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aktører. Et inkubator- og akseleratorprogram er under planlegging. I samarbeid med NHH etableres et masterstudium innen fintech. I tillegg er flere aktiviteter knyttet til å koble aktører igangsatt.

Innovasjon i praksis
Satsingens viktigste mål er å legge til rette for at nye produkter og tjenester blir skapt av og i samarbeid mellom aktørene. Store aktører kan styrke sine forutsetninger for omstilling. Små og mellomstore virksomheter får utvikle produkter i tett samarbeid med krevende partnere og kunder, og startups og gründere vil få tilført kompetanse og et verdifullt nettverk. 

- Ved å stimulere til kundesentrisk innovasjon på tvers av virksomheter skal vi gjøre finansielle tjenester enkle og tilgjengelige. Det er viktig å tenke internasjonalt allerede fra første steg. Løsninger som lykkes nasjonalt vil være gode kandidater for eksport, både til Europa og i resten av verden, sier Sivertsen.

Regional dynamikk og nordisk samarbeid
Finance Innovation er etablert som et samarbeid med utgangspunkt i sterke aktører i Bergensregionen. Sivertsen sier det er viktig å løfte blikket utover Bergen og Vestlandet. Samarbeid med andre klynger og aktører i Norge og Norden er nødvendig for å lykkes. 

- Det er høy kompetanse og sterke selskaper i mange miljøer i ulike byer i Norge, men vi må ikke sitte på hver vår tue med våre egne prosjekter. Samarbeid er avgjørende for å lykkes med de internasjonale ambisjonene vi har for eksport av norsk fintech, sier Sivertsen.

Fakta / Finance Innovation

  • Nasjonal satsing på finansteknologi som er tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
  • Skal jobbe for at norsk finansteknologi kan bli en ny næring i et internasjonalt marked.
  • Innovasjon, kompetanse og internasjonalisering er de tre bærebjelkene i satsingen.
  • Nærmere 50 selskaper står så langt bak initiativet.
  • Har hovedkontor i Bergen.