Satser stort
på startups

TheFactory har fra 2015 jobbet aktivt med startups innen fintech og ble i fjor kåret til Norges beste akselleratorprogram under Nordic Startup Awards.
 

Les mer

- Vi må fremme samarbeid på nordisk nivå, sier styreleder Ingar S. Berntsen i TheFactory.

 -Vi kjører akselleratorprogrammet vårt to-tre ganger i året. Vi har også en inkubator og et stort nettverk med mer enn 100 mentorer, 35 aktive engleinvestorer samt en hel rekke partnere fra sterke miljøer innen finans, teknologi og rådgivning, sier styreleder og initiativtaker Ingar S. Bentsen i TheFactory.

TheFactory har så langt investert i 13 selskaper, og flere av disse er på vei ut i markedet med produkter og tjenester. Flere av selskapene har et internasjonalt potensial.

Gir tilgang til kapital
- Vi etablerte TheFactory fordi vi så en stor mulighet for å hjelpe gründere innen finansteknologi opp og frem, men det manglet nødvendige strukturer og tilgang til kapital for å realisere prosjektene. Nå er vi godt i gang med å utvikle spennende og levedyktige selskaper, sier Bentsen.

TheFactory har også etablert Oslo Fintech Hub, sammen med IKT Norge, Oslo Business Region og gründere som alle er representert i styringsgruppen.

- Oslo Fintech Hub har som mål å styrke samarbeidet mellom aktørene, der møteplasser og konferanser vil være drivkraften. Dette initiativet skiller seg fra TheFactory som har et mer spisset formål, men det overordnete målet for begge initiativene er å stimulere til at vi skal lykkes med fintech-satsinger, sier Bentsen. 

Oslo Fintech Hub har knyttet internasjonale relasjoner til tilsvarende miljøer i Stockholm, København og Helsinki. Finance Innovation i Bergen er også en samarbeidspartner.

- Vi må fremme samarbeid på nordisk nivå om vi skal lykkes med globale kommersielle initiativ, og her er vi på god vei, sier Bentsen.
 

Fakta / TheFactory

  • Etablert i 2015.
  • Kåret til det beste norske akselleratorprogrammet i 2017.  
  • Utvalgte startups får inntil 500.000 kroner i direkte finansiering.
  • I tillegg får selskapene tilgang til software og rådgivning innen juridiske spørsmål, teknologi og finansiering.
  • Initiativtaker til Oslo Fintech Hub.