De sterke 
fintech-sentrene 
i verden

Etableringen og suksessen til Mange fintechselskaper er ofte avhengig av tilrettelegging, veiledning og påkobling av kapital. Her følger en oversikt over sterke sentre (hubs) som tilrettelegger for fintech.

 

Les mer

Verdens fremste fintech-sentre har relativt sterke klyngekvaliteter som god kvalitet på og geografisk tetthet mellom offentlig forvaltning og myndigheter, finans og risikovillig kapital, innovative- og entreprenørmiljøer/akseleratorer, samt utdanningsinstitusjoner. 

Det er vanskelig å finne objektive kriterier for hva som er de sterkeste fintech-sentrene. Basert på Deloittes aggregerte indeksmetode for fintech-sentre utgitt i 2017 har vi fremhevet fem sterke sentre, og tre sentre som har et stort potensial og er svært relevante for norske miljøer:London

London beskrives som det sterkeste fintech-senteret i verden, og det er da ingen overraskelse å se at både risikovillig kapital, myndigheter, teknologibedrifter og utdanningsinstitusjoner er i umiddelbar nærhet av hverandre i byen. Senteret får toppscore på regulering, nærhet til kunder, tilgang til ekspertise og støtte fra myndighetene. Utenlandske startups og innovasjonskulturen scorer meget bra. 

Senteret har syv svært gode akseleratorer og har blant annet fått frem selskaper som Worldpay, Currency Cloud og World First. Spesialiseringen i senteret er mangfoldig, men hovedsakelig dreier det seg om innovasjon innen kapitalmarkedstjenester, kapitalforvaltning, neo- og konsumentbanktjenester og valutaveksling. Singapore

Singapore er også en by som er definert av høy tetthet mellom det offentlige, utdanningsinstitusjoner, finansielle tjenester og den teknologiske bransjen. Senteret får toppscore på regulering, tilgjengelighet på ekspertise og støtte fra myndighetene, og scorer svært godt på utenlandske startups, nærhet til kunder og innovasjonskultur. 

Det er over 20 svært gode akseleratorer etablert i senteret og har fått frem selskaper som Dragon Wealth og Crowdonomic. Senteret har også flere spesialiseringer, blant annet investeringstjenester, innsyn og kontroll, datasikkerhet, kapitalforvaltning og robotisert rådgiving. New York

New York er verdens ledende by for finansielle tjenester, og har klart å tiltrekke seg et solid fintech-miljø. Det er således tett kontakt mellom kapital og fintech-bedrifter. Senteret får toppscore på nærhet til kundene, innovasjonskultur og støtte fra myndighetene. Tilgang på ekspertise er meget bra, mens regulering er ok. Mulighetene for utenlandske startups er dårlig. 

New York har fire svært gode og etablerte akseleratorer, og har fått frem fintech-selskaper som Oscar og Kickstarter. Senteret har mange like spesialiseringer som London, men har i tillegg fokusert på blockchain og ledger-teknologi. Silicon Valley

Silicon Valley er kjent som det største innovative fintech-miljøet i verden. Byen har, som en speiling av New York, evnet å tiltrekke seg risikovillig kapital som gjennom akseleratorer finner frem til potensielle fintech-entreprenører. Senteret får toppscore for utenlandske startups og nærhet til kunder. Den scorer også svært høyt på innovativ kultur og bra på tilgang på ekspertise. Regulering og støtte fra myndigheter scorer imidlertid noe dårlig. 

Det er syv etablerte akseleratorer i Silicon Valley. Mange svært store og etablerte teknologiselskaper har kommet fra senteret, innen fintech kan Paypal, Coinbase, SoFi nevnes. Spesialiseringene innen senteret er investeringstjenester, konsumentbanktjenester, økonomisk kriminalitetsvern og mitigasjon, online handling og datatjenester. Chicago

Chicago er som New York et stort finansielt sentrum. Byen har også noen av de mest anerkjente utdanningsinstitusjonene i verden. Således er det også her stor tetthet mellom fintech startups og risikovillig kapital, men også mellom kompetanse hos studenter og akademia. Senteret scorer meget bra på støtte fra myndighetene, tilgang på ekspertise og nærhet til kunder. Den scorer bra på innovasjonskultur, men noe dårlig på regulering og utenlandske startups. 

 

Sentre med
potensial

Ikke alle de sterke fintech-sentrene i USA er like relevante for norsk fintech-bransje. Det er derfor også verdt å merke seg disse tre sterke sentrene med stort potensial:Stockholm

Stockholm har etablert seg som et sterkt senter i Europa, og tiltrekker seg nestmest fintech- investeringer per kapita. Stockholm er et relativt nytt fintech-senter og er således ikke direkte regulert og har relativt lite støtte fra myndighetene. Dette fører til noe dårlig score på disse indikatorene. Byen har imidlertid god tilgang på ekspertise og nyutdannede og en historisk sterk innovasjonskultur. Senteret scorer veldig høyt på nærhet til kunder. 

Byen har fire veletablerte akseleratorer og har produsert ledende selskaper som Klarna og iZettle. Senteret har spesialisert seg innen alternativ finansiering, anti-økonomisk kriminalitetssystemer, telematikk, privatøkonomisk styring, og som flere andre sentre, investeringstjenester. Tel Aviv

Tel Aviv er et senter som har internasjonal anerkjennelse for sine teknologiske talenter og sterke innovasjonskultur, og senteret eksporterer mye kompetanse til andre fintech sentre. Senteret er også internasjonalt orientert i utviklingen av produkter. Støtte fra myndighetene, innovasjonskultur og nærhet til kunder scorer svært høyt. Tilgang på kompetanse scorer bra, regulering scorer ok, men tilgangen for utenlandske startups er dårlig. 

Senteret har fem sterke og anerkjente akseleratorer og har fått frem fintech-selskaper som Payoneer, Etoro og Riskified. Senteret har spesialisering innen datasikkerhet, automatisert rådgivning, Know Your Customer systemer, analyse og anti-økonomisk kriminalitetssystemer. Amsterdam

Amsterdam har et sterkt miljø for entreprenører, har flere klynger for teknologisk utvikling og har lenge hatt flere studier for teknologisk innovasjon. Senteret scorer således bra på regulering og ok på støtte fra myndighetene. Videre er tilgang for utenlandske startups og nærhet til kunder svært bra, og innovasjonskultur og tilgang på kompetanse scorer bra. 

Senteret har fem akseleratorer og har fått frem selskaper som Adyen, GlobalCollect og Flow Traders. Amsterdam har spesialisert seg mot innsyn og kontrollsystemer, datasikkerhet, likviditetsstyring, E-handel, kontantstrømsstyring.