Vil ta fintech ut i verden

- Byggeklossene finnes, men vi har ikke funnet ut hvordan vi skal sette de sammen på rett måte for å ta finansteknologi ut i verden, sier investor og gründer Henrik Lie-Nielsen.

 

Les mer

Han er én av initiativtakerne bak Finance Innovation, en forening som har samlet nærmere 50 store og små selskaper med et ambisiøst mål om å selge norsk finansteknologi i et internasjonalt marked.

Lie-Nielsen har vært gründer siden han forlot videregående skole. Han etablerte Reaktor, som mange år senere ble solgt til svenskeide Knowit. I raskt tempo har han engasjert seg i en hel rekke teknologiselskaper. Noen selskaper har han bidratt til å bygge opp, andre har han investert i. I tillegg har han styreverv i en rekke teknologiselskaper. Faglig påfyll har han hentet gjennom kurs fra Harvard Business School og Stanford Graduate School.

I hjembyen Bergen og i Oslo har han skapt mellom 500 og 600 arbeidsplasser. Fremdeles er han engasjert i regionen, men engasjementet strekker seg videre til Oslo-baserte samarbeid og initiativ, og ikke minst er han sulten på å lykkes internasjonalt.

- Det er altfor få eksempler på at Norge bringer teknologi ut i verden. Med unntak av oljesektoren og til dels mediebransjen klarer vi ikke å skalere internasjonalt, sier Lie-Nielsen.

Bygge internasjonal motorvei
Han betegner innovasjonstakten i finansbransjen som «ok». I Norge er den digitale kompetansen høy, både hos kundene, på forbrukertjenester, på infrastruktur, sikkerhet og autentisering. Men Lie-Nielsen mener finansaktørene er mest opptatt av regional og nasjonal konkurranse, at derfor blir initiativene tilpasset og skalert for et norsk marked der alle vil være litt bedre enn nabobanken.
 

Vi må ta et nasjonalt initiativ med internasjonale ambisjoner.


- Det er mange byggeklosser som skal på plass, og aller første må vi starte med en mentalitetsendring. Vi må være modige og tro på at vi kan lykkes i et verdensmesterskap. Derfor må vi samarbeide bedre nasjonalt for å bygge motorveien som skal bringe oss ut i verden, sier Lie-Nielsen.

Selv om han betegner innovasjonstakten som akseptabel, må den økes betydelig.

- Sannsynligheten for å lykkes er større jo flere initiativ vi igangsetter. Vi må lage mekanismer som gjør at industrien får vist utfordringene sine til de som har appetitt på å løse problemer. Gjennom akselleratorprogram og ved å koble rette de menneskene får vi økt idétilfanget, sier Lie-Nielsen.

Kloke hoder i sandkassen
Å ha utdanningsinstitusjonene med på laget er viktig, både for å øke kompetansen og for å trekke til seg dyktige arbeidstakere.

- Vi må ha flere kloke hoder som drømmer om å løse fundamentale problemstillinger, og ikke bare ønsker seg inn i et av de store konsulentselskapene eller finansselskapene, sier han. 

Nasjonal kompetanse må også bygges gjennom samarbeid med mennesker, team og selskaper fra andre steder i verden. Kompetanseoverføringen og læringseffekten som ligger i internasjonalt samarbeid er enorm, og gjør at Norge kan bli både en importør og eksportør av kompetanse og kunnskap i et globalt nettverk. 

Å få på plass en regulatorisk sandkasse er viktig for å øke innovasjonstakten. Det vil innebære at startups kan få tilgang til reelle kundedata for å utvikle produkter og tjenester, uten at de må ha en ordinær konsesjon fra Finanstilsynet. 

- Selskaper må ha mulighet til å teste ut nye løsninger og å eksperimentere. Dersom dette skal foregå innenfor et tungt og vanskelig regelverk vil innovasjonstakten og kapitaltilgangen svekkes. Barrieren blir altfor høy for å teste ut om de gode idéene er mulig å realisere eller ikke, sier Lie-Nielsen.

Nasjonalt initiativ
Men selv om rammevilkårene blir gode og innovasjonstakten økes, vil likevel tilgang til det internasjonale markedet kunne være lang. Norsk finansbransje har ingen historikk på å selge teknologi. 

- Vi må ha en motorvei ut i verden, og den må etableres og bygges opp. Om vi skaper én suksess vil vi klare å etablere nettverk, troverdighet og kanaler for å gjenta suksessen. Vi må allerede nå bygge internasjonale relasjoner, men det er først når vi har noe å by på at dørene virkelig vil åpne seg, sier Lie-Nielsen.

Den internasjonale ambisjonen er i et terreng som foreløpig er uoversiktlig og uten stier og spor, og dette gjør det særdeles viktig å samarbeide tett på nasjonalt nivå.

- Gjennom Finance Innovation har vi samlet alle de sterke kreftene i Bergensmiljøet, men vi må samarbeide og utveksle kompetanse med alt som finnes av nasjonale initiativ. Det er viktig å forstå at dette til syvende og sist handler om hvordan norsk finansbransje skal overleve i en fremtid der vi kan bli overkjørt av store globale selskaper eller internasjonale nisjeaktører som spiser opp vår egen finansindustri, sier Lie-Nielsen.
 

Private investorer med langsiktige mål er nødvendig, men ikke nok


- Hvis finansbransjen i Norge blir sittende i hver sin by og tro at nabobanken er fremtidens konkurrent, så kommer alle til å dø. Vi må ta et nasjonalt initiativ med internasjonale ambisjoner.

En sirkel av verdiskaping og kapital
Å skape en finansteknologisk sirkel av kompetanse og kapital er viktig for å etablere en levedyktig bransje. Det innebærer å beholde eierskap og bygge kompetanse, og til enhver tid investere i nye initiativ etter hvert som startup-selskaper flyter på egen kjøl.

- Private investorer med langsiktige mål er nødvendig, men ikke nok. De store finansinstitusjonene må allokere penger til teknologiske satsinger som spenner utover å forbedre lokale grensesnitt. Startups må få tilgang til nasjonal kapital, slik at vi får en sirkel av verdiskaping og kapital i bevegelse, sier Lie-Nielsen. 

Byggeklossene er der. Viljen og energien er der. Nå gjelder det bare å sette alt riktig sammen.

- Det blir ikke enkelt, men vi må lykkes for at norsk finansbransje skal ha en fremtid i en global konkurranse. Og det haster med å komme i gang, sier Lie-Nielsen.

 


 Henrik Lie-Nielsen startet opp IT-selskapet Reaktor i Bergen i 1995. 

Selskapet leverte et bredt spekter av tjenester og hadde 110 ansatte da det ble kjøpt av svenskeide Knowit AB i 2010. Lie-Nielsen jobbet videre
i selskapet som leder for den norske virksomheten og satt samtidig i konsernledelsen. Knowit hadde 500 ansatte i Norge da Lie-Nielsen trakk seg ut i 2016.

Lie-Nielsen er til daglig investor gjennom selskapet Tanstaafl og sitter til daglig i investorfellesskapet Tripod Capital Collective i Bergen. I tillegg har Lie-Nielsen engasjert seg i oppstart av en rekke selskaper. 

Han har i dag blant annet følgende roller:Styreleder:

Delfi Data (juli 2017 - )
Stacc (juni 2016 - )
Restdb (april 2016 - )
Bookkeeper (januar 2012 - )
Kravia (juli 2017 - )Styremedlem:

Finance Innovation (august 2017 - )
Shortcut (juni 2017 - )
ECIT (september 2017 - )
Tribe (september 2016 - )
Marton Eiendomdsmegling (august 2016 - )
Holbergfondene (april 2016 - )
Sportsklubben Brann (mars 2012 - )