Norsk suksess skalerer satsingen

Få norske selskaper har tatt det store steget ut i verden med fintech-produkter. Signicat fra Trondheim har lykkes, og skalerer satsingen i galopperende fart.

 

Les mer

Gunnar Nordseth og Anders Ljunquist i Signicat har funnet veien til internasjonale markeder og har nylig signert en betydelig avtale med markedsleder Rabobank i Nederland.

Med veksttakt på 40 prosent og kontorer i seks land er Signicat allerede godt etablert i et europeisk marked. Til neste år åpner selskapet nye kontorer i Tyskland og Spania.

Signicat har spesialisert seg på elektronisk signatur og identitetsløsninger gjennom skyteknologi. Løsningene tilfredsstiller internasjonale standarder som GDPR, PSD2 og eIDAS som innføres gjennom EU-lovgivning.

- Vi er ledende i Europa innen vår nisje og ser store internasjonale muligheter basert på de regulatoriske endringene som trer i kraft, sier daglig leder Gunnar Nordseth.

Veien ut i verden
Den typiske kunden er mellomstore banker og finansforetak. En avtale med Robobank i Nederland har imidlertid ført Signicat inn i selskap med de aller største. Rabobank er markedsleder med 40 prosent markedsandel i hjemlandet. 

Veien til det internasjonale markedet gikk via cross-border-kunder, der internasjonale selskap med kontor i Norge skulle integreres.

- Vår filosofi for å gå internasjonalt har vært «follow the customer». Nå står vi på egne bein i europeiske markeder, og halve omsetningen vår kommer fra operasjoner i utlandet, sier partner ansvarlig Anders Ljungqvist. 

Han understreker at viljen til å inngå partnerskap med internasjonale aktører er en viktig døråpner til nye markeder. 

Voksesmerter og tilpasninger
Den sterke veksten gir også utfordringer.

- Vi vokser i antall land vi opererer i, i kompleksitet, i kultur og i organisasjon. Å klarere å skalere veksten med nødvendige tilpasninger i Signicats organisering, prosedyrer og kompetanse er krevende. Det er tøft å få tak i de rette folkene som kan kombinere utvikling, forretningsforståelse og samtidig er god på kunderelasjoner, sier Ljungqvist.

Han er optimistisk med tanke på potensialet Norge har for å ta en ledende posisjon innen fintech.

- Vi er kommet svært langt i Norge på vår digitale modenhet, men vi har foreløpig ikke vært flinke nok til å bruke kompetansen vår internasjonalt. Der har vi et stort potensial, sier Ljungqvist.
 

Fakta / Signicat

  • Antall ansatte: 90.
  • Omsetning 2017: 130 MNOK.
  • Kontorer: Trondheim (HQ), Oslo, Stockholm, København, Helsinki, denHaag, London, Lisboa. Åpner i Tyskland og Spania i 2018.
  • Produkt: Selger onboarding av nye kunder, autentisering, elektronisk signering av dokumenter og sikker arkivering.
  • Utviklingsmidler: Signicat har fått 1,6 millioner Euro fra Horizon2020 for å utvikle løsninger for det europeiske markedet.