12 
selskaper som har lykkes

I de siste fire årene er det investert over 331 milliarder kroner 
i forskjellige startups og teknologier i fintech-sektoren. 
Vi har valgt ut tolv selskaper som er verdt å se nærmere på. 


Les mer

Det er mange forskjellige typer og nisjer innen fintech og direkte sammenligning og rangering er vanskelig. Noen vil si at å sammenlikne et bredt spekter av ulike fintech-selskaper er som å sammenlikne epler og pærer. Vi har basert på flere uavhengige kilder likevel valgt å fremheve tolv spennende fintech-selskaper som speiler potensialet, diversiteten og den nåværende størrelsen på fintech-bransjen. 

Adyen / Nederland

Adyen tilbyr bedrifter en enhetlig plattform for betaling av tjenester, hvor som helst i verden. Tjenesten aksepterer også tilnærmet alle betalingsformater og andre tjenester. Målgruppen er bedrifter og organisasjoner som tar betalt for utførelsen av tjenester eller produkter. Private konsumenter er per dags dato ikke en del av målgruppen. Selskapet hadde en omsetning på 3 milliarder kroner i 2015 og 5,8 milliarder i 2016. Selskapet har store kunder som Facebook, Uber, Netflix, Microsoft og Spotify.

Ant Financial / Kina

Ant Financial er et aggregert selskap, som består av Alipay, Ant Fortune og Ant Financial Cloud. Selskapet tilbyr finansielle tjenester som verdiforvaltning, kredittevalueringer, private banktjenester, betalingstjenester og servere for skydata. Målgruppen er definert etter tjenesten, men selskapet i sin helhet har som visjon å tilby alle de finansielle tjenestene de trenger. Selskapet ble i 2016 estimert til en verdi på 622 milliarder norske kroner.

 

Avant / USA 

Avant bruker en digital utlånsplattform basert på AI-teknologi til å redusere både kostnaden og terskelen for lån. Selskapet spesialiserer seg på fleksibilitet og tilrettelegging med fokus på små til middelsstore lån. Målgruppen er primært privatpersoner med behov for små og hurtige lån, med kort tilbakebetaling. Tjenesten er imidlertid åpen for hvem som helst, også bedrifter. Selskapet ble i 2017 verdsatt til 16,5 milliarder kroner, med en utlånsportefølje på 33 milliarder kroner og 600.000 kunder.

 

Nex Regulatory Reporting (Abide Financial)
England 

Nex er et selskap som tilbyr digitalisert og automatisert rapportering til relevante myndigheter. Brukere kan laste opp sine relevante data, velge de jurisdiksjonene de er underlagt og få produsert de rapportene som er nødvendige å sende, eksempelvis under MiFID. Nex støtter og er godkjent under en rekke jurisdiksjoner, blant annet EU og USA, og leverer tjenester hovedsakelig til banker, multinasjonale selskaper og fondsforvaltere. Selskapet ble kjøpt av NEX Group i 2016 og rapporterer ikke individuelle regnskapstall. 

Lufax / Kina

Lufax kobler sammen individer og selskaper som enten vil låne eller tilbyr å låne penger. Dette gjøres på en digital plattform som automatisk setter sammen passende lånere og utlånere. Selskapet har også senere utvidet til flere finansielle tjenester som verdiforvaltning. Målgruppen er individer og bedrifter som etterspør og tilbyr lån. Senere har målgruppen ekspandert basert på de nye finansielle tjenestene som tilbys. Selskapet hadde i 2017 en estimert verdi på 153 milliarder kroner. 

Klarna / Sverige

Klarna bruker en heldigitalisert betalingstjeneste for online salg av varer. Målet er å oppnå enkle og helhetlige betalingsløsninger, slik at kjøper kan betale på den måten og med det middelet som passer best. Selger slipper å tenke på betalingsløsninger og innkreving av betaling. Målgruppen er både individer, bedrifter og organisasjoner som kjøper og selger tjenester og varer. Det svenske selskapet ble i 2017 verdsatt til 18 milliarder kroner, med en årlig omsetning på over 107 milliarder kroner.

 

Oscar / USA

Oscar er et selskap som bruker finansiell teknologi og forsikringstjenester til å gjøre helsesystemet i USA lettere å navigere i, samt gjøre prosessene kjappere. Dette gjøres ved å samle forskjellige helseforsikringer, doktorer og behandlingstilbud i samme selskap, og bruk av en intuitiv app- plattform via mobil eller nettside. Målgruppen er alle individer som bor i USA og er innbefattet av Obamacare, samt enhver bedrift som vil tilby sine ansatte helseforsikring. Selskapet ble i 2016 verdsatt til 22 milliarder kroner, og har fått 5,6 milliarder i innskutt egenkapital.

 

Qudian / Kina

Qudian kan gjennom en digital multi-plattform tilby mikro-lån til studenter, samt delbetalings- og investeringstjenester for andre. Selskapet opererer i Kina, hvor kredittkort er svært uvanlig blant studenter. Målgruppen har i utgangspunktet vært studenter og unge som ikke har tilgang til mikrolån gjennom kredittkortløsninger. Målgruppen er utvidet i de andre tjenestene. Selskapet ble rett før børsnotering i USA i 2017 estimert til å være verdt 65 milliarder kroner, og hadde en omsetning på 2,2 milliarder kroner.

Revolut / England

Revolut er en heldigitalisert bank som tilbyr kredittkort-, valuta-, kryptovaluta-, og «peer to peer» utlånstjenester gjennom en mobil-applikasjon. Banken har som hensikt å fjerne skjulte gebyrer ved transaksjoner og gjøre banktjenester lettere tilgjengelig. Målgruppen er alle som bruker og har bruk for banktjenester. Banken har per 2017 dekning i 120 land, med ambisjoner om global dekning. Revolut har internasjonalt anerkjente investorer bak seg og var estimert til å nå 1 million brukere i løpet av 2017.

 

SoFi / USA

SoFi kan gjennom en full digital plattform tilby studenter billigere lånevilkår for studielån. Selskapet har hatt en hurtig vekst, og tilbyr nå de fleste finansielle tjenester og sikter på å bli en fullverdig bank. 

Målgruppen var i utgangspunktet studenter som ville refinansiere studielån og alumn som utlånere. Selskapet ble i 2017 verdsatt til 33 milliarder nok, og har hatt en verdivekst på nesten 8 milliarder hvert år i de siste 3 årene.

 

Stripe / Irland (hovedkvarter i dag, USA)

Stripe kan med en digital appløsning la individer og selskaper ta betalt og betale for varer og tjenester over internett. Videre fokuserer selskapet på å videreutvikle tiltak mot digitalt finansielt bedrageri og utbygging av bank infrastruktur som trengs for direkte online betalingssystemer. 

Målgruppen er alle individer og selskaper. Stripe er allerede etablert i 25 land. I 2016 ble selskapet estimert å ha en verdi til 76 milliarder kroner, med en årlig omsetning på 12 milliarder kroner.

 

Xero / New Zealand

Xero kan gjennom en digital appbasert plattform tilby alle former for regnskapstjenester, som fakturering og betaling, lønn, transaksjoner, bank avstemming, kvitteringer og utgiftsregister. Hele systemet er utelukkende tilgjengelig på data og mobil. Målgruppen er alle former for selskaper og organisasjoner som har regnskap. Selskapet er ved utgangen av 2017 estimert å ha en verdi på 35 milliarder kroner.


 

Kilder: Forbes, Investopedia, Entrepreneur Selskapenes nettsider.