Klyngebedriftene har signifikant bedre utvikling når det gjelder vekst i antall ansatte, omsetning og verdiskaping.

Anita Krohn Traaseth


Les mer

– Klynger skaper vekst

– Norge er bygget opp av små og mellomstore bedrifter. Gjennom samarbeid i klynger kan vi likevel hevde oss godt i den internasjonale konkurransen.

 

Det sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Hun mener at klyngene er helt avgjørende for utviklingen av konkurranseevnen i norsk industri og næringsliv. 

–  Internasjonale trender som grønt skifte, digitalisering og globalisering utløser behov for omstilling gjennom fornyelse og nyskaping. Mange av de nye utfordringene krever tilgang til kompetanse og ressurser som ligger utenfor bedriftenes eksiterende virksomhetsområde. Klyngene spiller derfor en viktig rolle i å etablere nye krysskoblende samarbeid for å utløse kompetanse- og innovasjonsprosjekter. 

Bedre for klyngebedrifter
Krohn Traaseth ser en klar sammenheng mellom klynger og verdiskaping.

– I samarbeid med Statistisk Sentralbyrå sammenligner vi systematisk verdiskaping i klyngebedriftene med et representativt utvalg av bedrifter som ikke er medlem i en klynge. Klyngebedriftene har signifikant bedre utvikling når det gjelder vekst i antall ansatte, omsetning og verdiskaping, sier hun.

Gode relasjoner er suksessfaktor i klyngearbeid. Innovasjonssjefen tror Vestlandet har særlig gode forutsetninger siden næringslivet i petroleum og maritim sektor har bred erfaring fra samarbeid i velfungerende leverandørnettverk.

– Dette betyr også mye når bedriftene har behov for fornyelse. Det blir spennende å se om de mer tradisjonelle vestlandske klyngene kan bruke sin kompetanse på nye områder, og dermed ta et enda større nasjonalt ansvar, sier Krohn Traaseth.

Fintech med vekstpotensial
Fintech-klyngen er blant de nyeste tilvekstene programmet «Norwegian Innovation Cluster». Syv av de norske næringsklyngene har tilhold i Bergensregionen. 

–   I utvelgelsen av nye klynger er vi opptatt av at de har vekstpotensial. Evne, vilje og drivkrefter for verdiskapende samarbeid er viktig. Det kan tenkes at Bergen har en nærhet og samtidig en størrelse som gjør forutsetningene for å oppfylle disse kriteriene er spesielt gode.

– Hva kan en fintech-klynge komme til å bety for Norge og regionen?

– Jeg ser gode muligheter for å ta en internasjonal posisjon.Norge har en svært digital befolkning, og det gir et ekstra fortrinn. Det nasjonale samarbeidet må bygges opp rundt driftige og teknologisk sterke fintech-miljøer, finansinstitusjoner som er åpne for samarbeid og som har god tilgang til kapital. Vi tror Finance Innovation representerer dette, sier Anita Krohn Traaseth.
 

Fakta / Innovasjon Norge

  • Hovedoppgaven til Innovasjon Norge er å utløse økt verdiskaping, lønnsom næringsutvikling og regionale næringsmuligheter. Innovasjonsmiljøer, entreprenørskap og vekst i bedrifter er tre særlig viktige områder. 
  • Sammen med Siva og Forskningsrådet, står Innovasjon Norge står bak klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters».