Skal investere 
250 millioner i fintech

For å stimulere til grensesprengende innovasjon har SpareBank 1
SR-Bank opprettet et eget selskap som skal investere i fintech.


Les mer

Thor-Christian Haugland fra Sparebank 1 SR-Bank har som ambisjon å skape minst ti suksessfulle selskaper i løpet av sju år.

- Vi har i en periode forsøkt å drive frem innovasjon gjennom vår egen SR-Lab, men vi ser at det er begrensninger knyttet til innovative prosesser innenfor eksisterende strukturer. Vi lager derfor et selskap som skal utfordre den iboende konserverende bankkulturen, sier kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SpareBank 1 SR-Bank

FinStart Nordic er navnet på selskapet som skal investere 250 millioner kroner i idéer, gründere og start ups. Selskapet skal ha åtte ansatte og i tillegg et betydelig nettverk som vil være en ressurspool for å drive frem idéer til å bli skalerbare selskaper.

- Vi vil innledningsvis være en majoritetseier og dele eierskap med gründerne i de nye selskapene som ligger under FinStart Nordics paraply, men vi holder alle muligheter åpne for partnerskap, emisjoner og exit-løsninger for selskaper som er skalerbare for større markeder, sier Haugland.

Rigget uten bankfolk
FinStart Nordic vil jobbe med fintech-idéer i videste forstand, uavhengig om dette er tjenester som kan løse SR-Banks egne behov eller ikke. 

- Vi vet ikke hva som kan defineres som fintech to år frem i tid. FinStart Nordic skal være med på å forme fremtidens finansnæring, og derfor skal det være rigget uten bankfolk. Vi leter etter helt ny teknologi, nye måter å drive bank på og helt nye typer økosystem som det vil være mulig å koble fintech opp mot, sier Haugland.

SR-Bank har allerede investert i to selskaper, Monner og Boost AI. Etter at FinStart Nordic ble gjort kjent har det strømmet på med henvendelser.

- Pågangen er stor fra gründere og start ups, og det blir nok et svært trangt nåløye å komme gjennom for de som har gode idéer. Det skjer mye spennende på teknologi-fronten, og betraktelig mer enn vi hadde sett for oss, sier Haugland.

Sikter mot Norden
Som navnet på det nye selskapet tilsier skal det operere i hele Norden.

- Stavanger er som en liten bolle vann i fintech-sammenheng. Vi må identifisere de beste idéene i Norden om vi skal skape innovasjon og disrupsjon, sier Haugland.

Ambisjonen til FinStart Nordic er å skape minst ti suksessfulle selskaper i løpet av en periode på sju år. Minst ett av selskapene skal en betydelig størrelse med en omsetning minst 200 millioner kroner. Avkastningskravet på de totale investeringene til FinStart Nordic er minimum ti prosent.
 

Fakta / SpareBank 1 SR-Bank

  • Ledende finanshus på Sør- og Vestlandet med kontorer fra Grimstad til Bergen.
  • 1150 ansatte og 38 kontorer, inkludert datterselskaper.
  • Hovedkontor i Stavanger.

SpareBank 1 SR-Bank har investert i to fintech-selskaper før de opprettet FinStart Nordic.

  • Monner er en låneformidlerplattform som skal koble innskyterne i SR-Bank og andre banker med SMB-bedrifter med mindre kapitalbehov. SMB-bedriften kan låne penger direkte av en av sine egne kunder via en låneplattform som gjør en solid kredittvurdering av småinvestorene. SR-Bank har en eierandel på 34 prosent i selskapet.
     
  • Boost AI har utviklet en chatbot som forstår intensjonene til den som søker råd, uavhengig av hvor velformulerte spørsmålene er. Chatboten er i ferd med å bli tatt i bruk i alle de store nordiske banker og i flere norske banker. Chatboten opererer som en kunderådgiver og er under utvikling til å bli den første virtuelle rådgiver som også utfører konkrete oppgaver. SR-Bank eier 22 prosent i selskapet.