Klyngene er viktige brikker i næringspolitikken som denne
regjeringen fører.

Monica Mæland


Les mer

- Klyngebedrifter lykkes bedre

– Klynger handler om å dele når man kan og konkurrere når man må. Klynger skaper større verdi og vekst, sier Monica Mæland


Monica Mæland er kommunal- og moderniseringsminister fra januar i år, og har før det vært næringsminister siden Erna Solberg-regjeringen ble innsatt i 2013. Før det var hun byrådsleder i Bergen i ti år. Byen har i særlig grad utmerket seg som klyngebyen i norsk sammenheng. Hele syv sterke kompetansemiljøer er med i det norske klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters». 

– Bergensklyngene er viktige for byen og regionen, men først og fremst er de nasjonale drivkrefter og internasjonalt ledende innenfor kunnskapsbaserte næringer som maritim, subsea, reiseliv, sjømat, media, design og nå også finansteknologi, sier Mæland. 

Omstiller norsk næringsliv
Hun mener det er flere grunner til at klynger spiller en så viktig rolle.

– Klyngene gjør det lettere for bedrifter og kunnskapsmiljøer å drive felles forskning og utvikling. De får dermed bedre nytte av hverandres kunnskap. Klyngene er viktige brikker i næringspolitikken som denne regjeringen fører. De er en drivkraft for å utvikle bedrifter, og de er viktige for regionenes innovasjonskraft og attraktivitet. Ikke minst er de en drivkraft for utvikling og omstilling av norsk næringsliv. 

– Ser du en direkte sammenheng mellom klynger og verdiskaping?

– Klyngeprogrammet er nylig blitt evaluert og den viser at deltakelse i programmet har betydelige positive effekter for sysselsetting, salgsinntekter og verdiskaping. Dette gjelder spesielt de tre første årene i et klyngesamarbeid. Klynger bidrar også til mer innovasjonsrettet samarbeid mellom klyngedeltakerne og med FoU-miljøer. Ordningen ser derfor ut til å fungere etter hensikten.

Øke konkurranseevnen
Det er ikke bare Bergen, men hele Vestlandet som utmerker seg med mange sterke klynger. Monica Mæland tror ikke det er tilfeldig.

– Nærheten til havet er avgjørende. Her ligger tyngdepunktene for olje og gass, maritime og marine næringer.  

Næringsministeren er svært spent på hva den nye Fintech-klyngen kan utrette i norsk og regional sammenheng.

–  Fintech-klyngen i Bergen er unik. Klyngen kan inspirere andre norske fintech-miljøer til å gå sammen i tettere samarbeid for å få mer fornyelse og endring. Da økes også konkurranseevnen, sier Monica Mæland.
 

Fakta / De norske klyngene

  • Klyngene bidrar sterkt til omstillingen av næringslivet
  • Klyngene representerer et bredt utvalg næringer og bransjer som deler kunnskap og gjør hverandre mer konkurransedyktige.
  • I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får ca. 2,2 millioner kroner. 
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva er ansvarlig for ordningene, som i alt har en ramme på 190 millioner kroner i 2017.