Digital legitimering 
blir fremtiden

I fremtiden kan du inngå nye kundeforhold med
banker uten å måtte møte opp personlig med pass.
En ny mobilløsning fra DNB gjør dette mulig,
også for kunder av andre banker.

 

Les mer

 

Innovasjonsekspert Ronny Kahn fra DnB har utviklet en løsning for identifisering som gjør at kunder ikke trenger personlig oppmøte i bank.

Bankkunder må i dag gjennom en førstegangs identifisering basert på oppmøte med pass. Økt innsats mot hvitvasking av penger gjør at europeiske myndigheter er i ferd med å stramme til regelverket, og i fremtiden vil krav om indentifisering tilta, selv for enklere finansielle tjenester. 

- I en verden der mange banker ikke lenger har filialer og der kundene forventer effektive løsninger, er dette et smertepunkt å løse, sier innovasjonsekspert Ronny Khan ved bergenskontoret i DNB.

App leser passet
Khan har tidligere jobbet med utvikling av flere produkter og tjenester, og startet internt i DNB med å finne løsninger for hvordan identifisering med pass kan foregå uten personlig oppmøte for kundene.

Løsningen er en mobilapp som skanner førstesiden i passet. Deretter leser app’en av all informasjon i passet. Til slutt vil app’en gjennom ansiktsgjenkjenning identifisere at personen som gjennomfører tjenesten er den samme som er eier av passet, og at denne personen virkelig er fysisk til stede foran telefonen. Løsningen vil produsere et signert dokument som dokumenterer identifikasjonsprosessen, og videre vil dokumentet attesteres i en blokkjede slik at bevis på eksistens kan valideres når som helst senere uavhengig av de digitale signaturene i dokumentet.

Samarbeid med Nederland og England
I videreutviklingen av piloten og frem mot produkt har DNB samarbeidet med teknologiselskaper i Nederland og England.

- Vi kunne lage dette selv relativt enkelt, men det er mange aspekt ved implementeringen som gjør at det er fornuftig å samarbeide med spesialiserte aktører. Ved å sette sammen deres kompetanse og løsninger med vår egen, får vi en meget sikker og robust løsning, sier Khan.

- I tillegg ønsket DNBs konsernledelse å se på forretningsmulighetene dette kunne gi, og besluttet at prosjektet ble et selvstendig selskap og tilbys til alle interesserte parter, sier Khan.

Selskapet har ingen permanent ansatte, men allokerte ressurser. I hovedsak har all utvikling skjedd i Bergen, og delvis i Nederland og London, med sistnevnte by som den sentrale møteplass. 

 

Potensial for eksport
I tillegg til økte krav til identifikasjon for banker og andre finansaktører, er løsningen mulig å tilpasse til bruk i andre bransjer og næringer. Alle europeiske land og de fleste land i verden utsteder pass som kan benyttes i DNBs løsning. Det samme gjelder for alle europeiske ID-kort (Schengen-dokumenter), inklusiv det nye norske ID-kortet som kommer til neste år.

- Løsningen vil være klar i sin første versjon i løpet av første kvartal, og det er relativt enkelt å få til funksjonaliteten. Det neste steget vil være at bankene tilpasser løsningen til sine forretningsprosesser, og det blir spennende å se hvor raskt de etablerte aktørene vil ta det i bruk, sier Khan.
 

Fakta / Identifisering

  • Bankkunder må i dag gjennom en førstegangs identifisering basert på personlig oppmøte med pass, dersom kunden ikke allerede har en gyldig bankID. For å kunne få bankID må man ha vært gjennom et slikt oppmøte. Dette gjelder også dersom man mister den utstedte bankID ved bytte av bank. 
  • For enkelte finansielle tjenester, som mindre lån og e-pengetjenester, er kravene fortsatt mindre strenge, og full identifisering kreves ikke etter dagens regelverk. Økt innsats mot hvitvasking av penger gjør at europeiske myndigheter er i ferd med å stramme til regelverket, og i fremtiden vil krav om indentifisering tilta selv for enklere tjenester. 
  • DNBs mobilløsning vil håndtere identifisering av pass fra de fleste land i verden, samt alle europeiske ID-kort, inklusiv det norske ID-kortet som kommer neste år.