Klynger skaper innovasjon

De tre topplederne er enige om tre ting: Klynger er avgjørende for innovasjon, omstilling og verdiskaping. Videre vekst i Norge forutsetter at vi lykkesb på alle disse områdene.

 

Les mer

Marit Warncke, Monica Mæland og Anita Krohn Traaseth er alle sammen engasjert i å skape sterke klynger som kan øke verdiskapingen i Norge.

Her spiller 
næring og forskning 
på lag

– Samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning er det beste arnestedet for innovasjon og utvikling. Det ruster oss for fremtiden, sier Marit Warncke, administrerende direktør i
Bergen Næringsråd.
 

Les mer

 

- Klynge-bedrifter
lykkes bedre

– Klynger handler om å dele når man kan og konkurrere når man må. Klynger skaper større verdi og vekst, sier Monica Mæland.
 

Les mer

- Klynger 
skaper vekst

– Norge er bygget opp av små og mellomstore bedrifter. Gjennom samarbeid i klynger kan vi likevel hevde oss godt i den internasjonale konkurransen.
 

Les mer