Klynger som har lyktes globalt, har alle nære relasjoner til sterke kunnskapsmiljøer.

Marit Warncke


Les mer

Her spiller næring og forskning på lag

Samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning er det beste arnestedet for innovasjon og utvikling. Det ruster oss for fremtiden, sier Marit Warncke, administrerende direktør Bergen Næringsråd.

– Klyngeprogrammene er regjeringens fremste verktøy for næringsutvikling. I bergensregionen har vi grepet den muligheten dette gir oss. Bergen Næringsråd har gjennom alle våre sterke bransjegrupper vært en aktiv fødselshjelper for de fleste av klyngene i Bergen og Hordaland som i dag har NCE- og GCE-status, sier Warncke.

– Vi har flere klynger med nasjonal og global status enn noe annet sted i landet. Innen alle våre viktigste næringer har et stadig tettere og bedre samarbeid mellom næringsliv, akademia og det offentlige brakt oss dit. Media, undervannsteknologi, shipping, energi, sjømat, reiseliv og design er gode eksempler.

Fintech i startgropen
Fintech-klyngen er foreløpig i startgropen. 

– Men allerede fra ideen ble luftet og vi inviterte til det første møte, stilte topplederne fra våre viktigste finansinstitusjoner, teknologibedrifter, høyskoler og universitetet opp. Når så mye kraft, endringsvilje og kompetanse samles, innstilt på samarbeid og deling av kunnskap, får vi det til. Derfor ble også fintech-klyngen på rekordtid gitt arenastatus og ny organisasjon.

Helt avgjørende er det at også Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole går helhjertet inn i fintech-klyngen.

– Lignende miljøer som har lyktes globalt, har alle hatt nære relasjoner til sterke kunnskapsmiljøer. Bergen kunne ikke blitt den fremste, norske «klyngebyen» uten aktiv medvirkning fra våre utdanningsinstitusjoner i tett samarbeid med næringslivet. Universitetet og høyskolene tar i dag et stort samfunnsansvar og bidrar med nyskapende utdanningsløp i nært samarbeid med klyngene. 

Inspirert av medieklyngen
Finance Innovation har latt seg inspirere av de andre næringsklyngene våre, og da særlig NCE Media. Ambisjonene står ikke tilbake for de internasjonale suksessene blant medieaktørene. 

– Det er fantastisk å se hva som vokser frem i medieklyngen. De store redaksjonene og UiB har nå fått selskap av mer enn hundre medie- og gründerbedrifter. 1200 mennesker har sitt daglige virke der, blant annet 200 bachelor- og masterstudenter. De lager nettverk, de samarbeider om medieutvikling og de skaper verdensledende teknologi, forteller Warncke.

Bergen Næringsråd ser det som en av sine fremste oppgaver å støtte opp under byens sterke klynger. Bergensregionen er stor nok til å utvikle og trekke til seg internasjonal kompetanse. Samtidig er vi liten nok til å skape et tett samspill på tvers av akademia, fagdisipliner, bransjer og politisk ledelse.

– Jeg er fristet til å sitere vår trønderske kulturminister: «Jeg er overbevist om at Media City bare kunne skjedd i Bergen», sier Warncke.
 

Fakta / Bergen Næringsråd

  • Næringsforening med mer enn 3000 medlemmer.
  • Påvirker og tilrettelegger for å sikre næringslivet gode rammevilkår.
  • Drivkraft og brobygger for samarbeid mellom næringsliv, politikk/forvaltning og akademia (forskning/utdanning).
  • Har koordinert arbeidet ved etableringen av flere klynger i Bergensregionen.
  • Tilrettelegger og organisator da Finance Innovation ble igangsatt som prosjekt våren 2017.