NHH lanserer
fintech-program

NHH lanserer et internasjonalt masterprogram i fintech for å imøtekomme de dramatiske endringene bank- og finansbransjen står overfor i møtet med ny teknologi og nye forretningsmodeller.


Les mer 

– Nye aktører bidrar til å redefinere bransjen og dette setter den etablerte kompetansen på prøve, sier direktør ved NHH Executive, Birthe Kåfjord Lange.

– Masterprogrammet skal bidra til å løfte kompetansen i finansnæringen og styrke ledernes evne til å håndtere den enorme utviklingen vi nå ser, både teknologisk og strategisk. Gjennom et styrket markedsfokus vil finansbransjen komme nærmere kundene og styrke konkurranseevnen i møtet med nye tider og nye utfordrere i et stadig mer globalt perspektiv. Det skal legge grunnlaget for å utvikle nye og bedre tjenester til markedet, sier Kåfjord Lange.

Det nye programmet vil gå på deltid over to år, og er rettet mot ledere innen bank og finans, både i etablerte selskaper og i oppstartbedrifter. Selv om programmet har basis i det norske markedet, er ambisjonen at det også skal tiltrekke seg internasjonale deltakere. 

NHH-rektor Øystein Thøgersen og direktør ved NHH Executive, Birthe Kåfjord Lange, er først ute i Norge med å tilby master i fintech.

– For å henge med i utviklingen som nå skjer trenger man styrket innsikt innen en rekke fagområder; teknologi, finans, strategi, innovasjon, markedsføring og ledelse. Men dette handler først og fremst om tverrfaglig forståelse; det er i grensesnittet mellom fagområdene at mye av den viktige innsikten oppstår. Derfor vil vi vektlegge tverrfaglighet og ha et sterkt internasjonalt fokus, der vi skal lære fra de beste miljøene i verden på dette området, sier Kåfjord Lange. 

Fintech-masteren kommer som et resultat av at NHH er partner i Finance Innovation, et bransjeinitiativ som i oktober fikk status som næringsklynge for finansteknologi. 

– Det har vært stor etterspørsel etter dette utdanningstilbudet. Vi synes det veldig spennende å være først ute i Norge med å tilby et slikt videreutdanningstilbud, sier Kåfjord Lange.